Brigitte Schultink

Brigitte Schultink (1964) is oprichtster van Integrity Matters en is al meer dan twintig jaar actief in de fraudebestrijding. Zij adviseert financiële instellingen, overheidsorganisaties en het bedrijfsleven op het gebied van integriteitsbevordering en fraudebestrijding.

© Foto: David Finato


Biografie
Brigitte Schultink

Brigitte Schultink (1964) is oprichtster van Integrity Matters en is al meer dan twintig jaar actief in de fraudebestrijding. Zij adviseert financiële instellingen, overheidsorganisaties en het bedrijfsleven op het gebied van integriteitsbevordering en fraudebestrijding.

© Foto: David Finato