Leesfragment

Leesfragment: ‘Een klok weet niet hoe laat het is’

Voorbehouden aan de mens

[…]

Voor zover bekend heeft de mens als enige wezen op aarde voldoende hersencapaciteit om zijn omgeving niet alleen waar te nemen, maar er ook hypotheses over te formuleren en die abstracte wetmatigheden te toetsen. Dat doet de mens al enkele duizenden jaren, en vooral in de laatste drie eeuwen, sinds …

Lees verder
  • 5 september 2018
  • 2m