Timothy W. Ryback

Timothy W. Ryback publiceerde eerder The Last Survivor: Legacies of Dachau, een New York Times Notable Book 1999. Hij schrijft voor The Atlantic Monthly, The New Yorker en The New York Times. Hij is directeur van het Institute for Historical Justice and Reconciliation en woont en werkt in Parijs.

© Foto: Herman Seidl


Biografie
Timothy W. Ryback

Timothy W. Ryback publiceerde eerder The Last Survivor: Legacies of Dachau, een New York Times Notable Book 1999. Hij schrijft voor The Atlantic Monthly, The New Yorker en The New York Times. Hij is directeur van het Institute for Historical Justice and Reconciliation en woont en werkt in Parijs.

© Foto: Herman Seidl