ISBN:
9789460035043 (ebook)
Aantal pagina's:
640
Uitgever:
Balans
Verschijningsdatum:
26/08/2013

Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Maar die is zo moeilijk leesbaar dat dat beslist niet voor iedereen geldt: de teksten zijn vanwege veelvuldig gebruik van jargon en verwijzingen voor het grote publiek eenvoudigweg niet te begrijpen.

De wet in gewoon Nederlands bevat de belangrijkste wetten en artikelen waarmee de Nederlandse burger te maken kan krijgen, omgezet naar begrijpelijk Nederlands: de Grondwet, het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast is de populaire versie opgenomen van twee belangrijke internationale documenten: de Universele Rechten van de Mens (Verenigde Naties) en de Rechten en Vrijheden (Raad van Europa).

De teksten zijn leesbaar en begrijpelijk voor iedereen die zelf, zonder juridische hulp, wil lezen en begrijpen hoe de wet in elkaar zit. Geen onnodig lange zinnen dus. En geen verwijzingen of moeilijke woorden. Kortom: de wet in gewoon Nederlands.

Let op: deze versie is uit 2011


Over de auteur

Douwe Brongers

Douwe Brongers (1945) was beleidsadviseur bij een grote bank. Van zijn hand verschenen onder andere De Uitvindersgids en het Kunst ABC.

Meer over deze auteur