ISBN:
9789050187244 (paperback)
Aantal pagina's:
160
Uitgever:
Balans
Verschijningsdatum:
10/03/2004

Recht en literatuur schaven ‘het kromme hout waaruit de mens gemaakt is’. Dat het recht de mens als burger vormt, is evident. Maar verrassender is dat ook de literatuur onze identiteit als moderne burger bepaalt.

De verhalen van Orestes, Antigone, Kaïn en Abel en Job, de Divina Commedia van Dante, de Perzische brieven van Montesquieu, de romanfiguren van Bordewijk en Elsschot weerklinken in onze moderne rechtsstaat. De hedendaagse oplossing van vragen over normen en waarden bij conflicten zijn onontkoombaar verbonden met wat deze literatuur ons te bieden heeft.

Aan de orde komen onder andere het verbod tot uitoefening van de Turkse eerwraak, het gehandicapte meisje Kelly dat schadevergoeding kreeg voor het feit dat zij geboren was, de vragen rondom ‘de pil van Drion’, de anonieme zaaddonor, ‘de moord in de Beethovenstraat’, de toelaatbaarheid van ‘exhibitionistische zelfverrijking’, de betekenis van het zich uitbreidende Europa en nog vele andere kwesties.

Orestes in Veghel schittert door eruditie en literair en juridisch inzicht.


Over de auteur

Hans Nieuwenhuis

Hans Nieuwenhuis (1944-2015) was oud-raadsheer bij de Hoge Raad, en hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Leiden, publiceerde bij Balans Orestes in Veghel en Kant & Co.

Meer over deze auteur