Hans Werdmölder

Hans Werdmölder (1951) is als universitair hoofddocent verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Eerder publiceerde hij Van vriendenkring tot randgroep (1986) en Een generatie op drift (1990).