Privacyverklaring

Privacyverklaring Uitgeverij Balans

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Uitgeverij Balans verwerkt van haar klanten, afnemers, partners, mediacontacten en websitebezoekers.

Indien u uw persoonsgegevens aan Uitgeverij Balans verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Bent u leverancier van Uitgeverij Balans of creatief betrokken bij de uitgaven van Balans dan kunt u hier een op maat gemaakte Privacyverklaring inzien.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Uitgeverij Balans VOF, Keizersgracht 117, 1015 CJ, Amsterdam, KvK 612 42 691

 

2. Welke gegevens verwerkt Uitgeverij Balans en voor welk doel?

2.1. De volgende persoonsgegevens (indien wij die ooit van u hebben ontvangen):

 1. voor- en achternaam
 2. organisatienaam
 3. Afdeling
 4. KvK-nummer
 5. adresgegevens
 6. telefoonnummer
 7. e-mailadres
 8. bankrekeningnummer

2.2. Technische gegevens bij websitebezoek

 1. IP-adres
 2. Browsertype
 3. Locatie
 4. Apparaat

2.3. Uitgeverij Balans kan de genoemde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. Om uw bestelling in de webshop van Balans of bestelling bij uw contactpersoon bij Balans correct af te handelen en bij u te bezorgen.
 2. Voor facturatie, financiële administratie en eventuele restitutie bij (web)orders.
 3. Om u, indien u mediapartner, journalist of marketingpartner bent, gepersonaliseerd op de hoogte te stellen van interessante informatie en ontwikkelingen over (nieuwe) boeken, (netwerk)bijeenkomsten, auteurs en nieuws rondom Uitgeverij Balans middels een e-mailing of fysieke mailing.
 4. Om, indien u klant, mediapartner, journalist of marketingpartner bent, een toekomstige commerciële of promotionele samenwerking te zoeken.
 5. Om, indien u mediapartner, journalist of marketingpartner bent, onze promotionele samenwerking tot uitvoer te brengen en ook om een toekomstige promotionele of commerciële samenwerking te zoeken.
 6. Om, uitsluitend indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, uw naam en e-mailadres te gebruiken om u wekelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, presentaties, nieuws en speciale aanbiedingen over boeken en auteurs te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 7. Om de website te analyseren en optimaliseren voor gebruikers- en bezoekersgemak. Dit gebeurt niet op individueel niveau, maar uitsluitend op basis van geanonimiseerde gegevens.

3. Bewaartermijnen

Uitgeverij Balans bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, nodig wordt geacht. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Uitgeverij Balans passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Uitgeverij Balans gebruik van diensten van derden, zogenoemde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Uitgeverij Balans. Met de bewerkers heeft Uitgeverij Balans een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via het secretariaat (info@uitgeverijbalans.nl) kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1. Via het secretariaat (info@uitgeverijbalans.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Uitgeverij Balans zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Uitgeverij Balans uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat (info@uitgeverijbalans.nl). Uitgeverij Balans zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Uitgeverij Balans u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop Uitgeverij Balans uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het secretariaat (info@uitgeverijbalans.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruikmaken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat (info@uitgeverijbalans.nl).

6. Cookies

Tijdens een bezoek aan de website van Uitgeverij Balans worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenoemde cookies ingezet. Hieronder treft een u korte uitleg aan over welke informatie er precies wordt verzameld via cookies en wat ermee wordt gedaan, waarom dit naar ons idee noodzakelijk is en via welke websites deze gegevens worden verzameld. Tot slot geven wij een korte instructie wat u kunt doen als u liever geen of niet alle cookies wenst te accepteren.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan de websites via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Via deze link kunt u ons volledige cookiebeleid inzien.

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.