Henk J.M. Nellen

Henk Nellen is wetenschappelijk medewerker van het Huygens Instituut. Van 1980 tot 2001 werkte hij aan de uitgave van de Briefwisseling van Hugo de Groot en publiceerde een reeks artikelen over De Groot.