Judi Mesman

Judi Mesman (1974) is hoogleraar aan de Universiteit Leiden en bestudeert maatschappelijke vraagstukken vanuit het perspectief van opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. Zij doet onder andere onderzoek naar de rol van ouders in de ontwikkeling van vooroordelen bij kinderen, cross-culturele patronen in de opvoeding, en representatie en stereotypen in kinderboeken en schoolboeken. Mesman is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Foto: © Ruud Pos


Biografie
Judi Mesman

Judi Mesman (1974) is hoogleraar aan de Universiteit Leiden en bestudeert maatschappelijke vraagstukken vanuit het perspectief van opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. Zij doet onder andere onderzoek naar de rol van ouders in de ontwikkeling van vooroordelen bij kinderen, cross-culturele patronen in de opvoeding, en representatie en stereotypen in kinderboeken en schoolboeken. Mesman is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Foto: © Ruud Pos