Mineke Bosch

Mineke Bosch (1954) is historicus. Zij is universitair hoofddocent aan de Universiteit
Maastricht en publiceerde eerder Lieve Dr. Jacobs. Brieven uit de Wereldbond voor
Vrouwenkiesrecht
(1985). In 1994 verscheen Het geslacht van de wetenschap. Vrouwen en hoger onderwijs in Nederland, 1878–1948.


Biografie
Mineke Bosch

Mineke Bosch (1954) is historicus. Zij is universitair hoofddocent aan de Universiteit
Maastricht en publiceerde eerder Lieve Dr. Jacobs. Brieven uit de Wereldbond voor
Vrouwenkiesrecht
(1985). In 1994 verscheen Het geslacht van de wetenschap. Vrouwen en hoger onderwijs in Nederland, 1878–1948.