Aantal pagina's:
140
Uitgever:
Balans
Verschijningsdatum:
07/09/2010

De zuilen bestaan niet meer. Ze zijn vervangen door nieuwe verbanden en nieuwe tegenstellingen. Het Nederland van nu is een land dat kriskras is verdeeld in kloven: onoverbrugbare afstanden tussen vastomlijnde categorieën als ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’, ‘burger’ en ‘politiek’ en natuurlijk ‘jong’ en ‘oud’.

Interviewers Daan Heerma van Voss en Daniël van der Meer gaan met vertegenwoordigers en criticasters van deze kloven in gesprek. In hun bejubelde serie dubbelgesprekken, verschenen in De Groene Amsterdammer, gaan telkens twee generaties met elkaar in debat. Niet alleen de geijkte tegenstellingen komen aan de orde, maar ook de minder voor de hand liggende kloven zoals die tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur, ABN en straattaal en oude en nieuwe humor.

De term ‘kloof ’ wordt in hedendaagse debatten voortdurend gebruikt en dient vaak meer ter constatering van een patstelling dan als uitgangspunt in een discussie: men legt zich neer bij de grote afstand die niet, of hoogstens met grote moeite, gedicht kan worden. In zestien openhartige tweegesprekken laten de verschillende generaties
zich uit over de huidige tegenstellingen in Nederland.


Over de auteur

Daniël van der Meer

Daan Heerma van Voss (r) en Daniël van der Meer (beiden uit 1986) schrijven voor De Groene Amsterdammer en studeren respectievelijk geschiedenis en politicologie in Amsterdam. Het jonge interviewduo ontvangt daarnaast maandelijks een gast in het Parooltheater. In augustus 2010 is hun nieuwe interviewserie in De Groene van start gegaan.

Meer over deze auteur
Daniël van der Meer