Aantal pagina's:
224
Uitgever:
Balans
Verschijningsdatum:
12/05/2010

Dat de uitgaven aan de gezondheidszorg de afgelopen decennia vrijwel onafgebroken zijn gestegen, is genoegzaam bekend. Opeenvolgende kabinetten hebben pogingen gedaan om de kosten te beperken, en zijn daarin niet erg succesvol geweest. De vraag is echter of de stijging van de zorguitgaven wel zo’n groot probleem is als iedereen
denkt.

Maar weinig mensen weten dat de baten van de Nederlandse gezondheidszorg de kosten ruimschoots overtreffen. Met andere woorden: onze gezondheidszorg kost veel, maar levert nog veel meer op, niet alleen in de vorm van gezondheidswinst, maar ook in de vorm van economische groei. Een betere gezondheid en een langere levensverwachting zijn immers goed voor de arbeidsproductiviteit.

De baten van de zorg kunnen sinds kort worden gemeten en in geld worden uitgedrukt. Op basis van deze nieuwe gegevens toont econoom Marc Pomp overtuigend aan dat onze gezondheidszorg een uitstekende investering is, en een belangrijke bron van welvaartsgroei betekent voor de Nederlandse samenleving. Dit geeft ons geen alibi om de zorguitgaven maar kritiekloos op te laten lopen: er zijn grenzen aan onze bereidheid om te betalen voor extra zorg. Maar het betekent wel dat we ervoor moeten waken niet door botte bezuinigingen de kip met de gouden eieren te slachten.


Over de auteur

Marc Pomp

Marc Pomp (1963) is econoom. Hij werkt als zelfstandig onderzoeker voor ministeries, toezichthouders en adviesraden. Tot 2008 was hij als zorgexpert verbonden aan het Centraal Planbureau.

Meer over deze auteur