ISBN:
9789050186377 (paperback)
Aantal pagina's:
528
Uitgever:
Balans
Verschijningsdatum:
26/10/2004

Hoe heeft de beweging rond de joodse prediker Jezus van Nazareth kunnen uitgroeien tot een godsdienst die door de Romeinse keizer werd begunstigd en alle andere godsdiensten overvleugelde? Welke veranderingen hebben het geloof, het denken en de daarbij behorende leefwijze van de christenen in de eerste drie eeuwen van onze jaartelling ondergaan? Hoe heeft de breuk tussen jodendom en christendom zich voltrokken, en hoe moet die worden beoordeeld?

Eginhard Meijering plaatst geloof, theologie en het allerdaagse leven van de christenen in hun historische context en geeft op terughoudende manier zijn mening over wat zich heeft afgespeeld. Met de Geschiedenis van het vroege christendom heeft Eginhard Meijering een handboek geschreven over de roerige eerste eeuwen van het christendom waarin de grenzen van het geloof, de grenzen van de orthodoxie en de grenzen van de vrijheid werden verkend en ten slotte vastgelegd.


Over de auteur

Eginhard Meijering

Eginhard Meijering (1940) was van 1976 tot
2001 lector in de theologiegeschiedenis aan de
Universiteit Leiden. Sinds 1980 is hij lid van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen. Eerder publiceerde hij onder
andere Een eeuw denken over christelijk geloven
(1999), Vijftig jaar onder theologen (2002) en
Geschiedenis …

Meer over deze auteur