Aantal pagina's:
464
Uitgever:
Balans
Verschijningsdatum:
24/04/2008

Ruim tien jaar na zijn grote succes Alle
mensen zijn ongelijk
komt Hans Galjaard
met een belangrijk, veelomvattend nieuw
boek. Het is een spectaculaire reis door de
wereld van de wetenschap, in het bijzonder
het fascinerende gebied van de genetica,
waar enorme ontwikkelingen plaatsvinden.

Met grote kennis van zaken beschrijft
Galjaard, die als vooraanstaand geneticus
bijna een halve eeuw in het hart van de
internationale wetenschap heeft gewerkt,
voor een groot publiek hoe de grenzen van
het medische kunnen en handelen telkens
worden verlegd. Het is moeilijk te
overschatten hoeveel nieuwe inzichten er
dankzij de genetische revolutie zijn
verworven over evolutie en gezondheid van
planten, dieren en mensen.

Maar de enorme technologische
vooruitgang kent ook nadelen. Zo weten we
te weinig over de psychologische en sociale
gevolgen van vroege kennis over een ernstig
ziekterisico. Ook andere ethische kwesties
spelen een rol: terwijl wij ons druk maken
over ivf en prenatale diagnostiek, zijn in de
Derde Wereld 30% van de
zwangerschappen ongewenst, vinden
miljoenen illegale abortussen plaats en
wordt bij slechts de helft van de bevallingen
professionele hulp verleend. De politieke
regelgeving werkt vaak remmend op nieuwe
technieken en medische mogelijkheden.


Over de auteur

Hans Galjaard

Professor dr. Hans Galjaard (1935) geldt als de
vader van de prenatale diagnostiek en klinische
genetica in Nederland. Hij kent als geen ander de
internationale stand van zaken inzake het
genetisch onderzoek: hij adviseerde onder
andere de Chinese regering. Hij verstaat
bovendien de kunst met passie en overtuiging

Meer over deze auteur