Aantal pagina's:
204
Uitgever:
Balans
Verschijningsdatum:
26/03/2012

In een nooit eerder ondernomen en fascinerende studie
beschrijft Eginhard Meijering het proces van ontkerstening
van het Nederlandse parlement. Dat proces is natuurlijk
ook een afspiegeling van de deconfessionalisering
van de maatschappij als geheel.

Debatteren met de bijbel in de hand was gebruikelijk tot
aan de jaren zestig van de vorige eeuw. God en openbaring
waren eerder de norm dan de uitzondering. In alle
belangrijke kwesties waarover de gemoederen hoog opliepen,
van de spoorwegstaking in 1903 tot het toetreden van
socialisten in de regering van 1939, van het gezantschap
bij het Vaticaan in 1925 tot het Bisschoppelijk Mandement
van 1954, van het ontbreken van de zegenbede in de
troonrede in 1973 tot het aantreden van het Paarse kabinet
in 1994: Meijering laat zien dat de bijbel steevast op
tafel kwam en als leidraad gold voor veel parlementariërs.
En hoe is dan nu die bijbel een houvast voor bijvoorbeeld
het cda?

Hoe God verdween uit de Tweede Kamer is een onthullend
boek over de eigenlijk geruisloze verdwijning van de
christelijke politiek – althans de politiek die zich bij voortduring
beriep op de bijbel.


Over de auteur

Eginhard Meijering

Eginhard Meijering (1940) was van 1976 tot
2001 lector in de theologiegeschiedenis aan de
Universiteit Leiden. Sinds 1980 is hij lid van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen. Eerder publiceerde hij onder
andere Een eeuw denken over christelijk geloven
(1999), Vijftig jaar onder theologen (2002) en
Geschiedenis …

Meer over deze auteur