ISBN:
9789460036514 (ebook)
Aantal pagina's:
168
Uitgever:
Balans
Verschijningsdatum:
11/03/2013

Nederland deltaland. Nederland waterland. Hoeveel is en wordt er niet gloedvol over geschreven? Onze molens, gemalen, polders, dijken en dammen zijn wereldberoemd. De waterveiligheid is gewaarborgd. Het drinkwater is zuiver. Ons land beschikt als enige natie ter wereld over een waterprins. Op Hansje ‘vinger in de dijk’ Brinker na geen betere waterambassadeur dan ‘vinger in de pap’ Willem-Alexander. Het vele water in ons land kent echter ook keerzijden.

Jelle Leenes schetst in Nederland waterland de minder positieve kanten en gevolgen van water. De voormalige woordvoerder van de Waterschappen en medeoprichter van de Waterbond staat in dit boek stil bij diverse soorten waterleed: watervrees, natte muren en kelders, beslagen ruiten en druppende kranen, auto’s te water, verdrinkingen, de toenemende recreatievaart, hinderlijke waterplanten en waterdieren, ondeugdelijke paraplu’s et cetera. En, niet in de laatste plaats: zijn onze dijken wel zo veilig als we menen? Waarom is er ondanks het in de loop der eeuwen uitgekiende waterbeheer toch steeds meer sprake van wateroverlast en van droogte? Wordt het bovendien niet eens tijd kritischer naar ons waterverbruik en ons afvalwater te kijken?

Dit informatieve en geestige boek over groot en klein waterleed zal verschijnen op Wereld Waterdag, 22 maart 2013.