ISBN:
9789463823678 (paperback)
Aantal pagina's:
176
Uitgever:
Balans

De staat van het onderwijs in Nederland is al jaren zorgelijk. Er is een groot tekort aan leraren, het niveau gaat steeds verder omlaag en de ontlezing zet door. Inmiddels heeft een derde van de 15-jarigen onvoldoende leesvaardigheid om een bijsluiter te kunnen lezen. Al deze problemen vragen nog altijd om een oplossing.

Perscentrum Nieuwspoort nodigde Leraar van het Jaar Pieter Uittenbogaard uit om een jaar lang de Nederlandse politiek te volgen. Na de verkiezingen van 22 november trad een nieuwe Tweede Kamer aan. Lukt het deze nieuwe lichting politici het lerarentekort te verminderen? Wat doen zij om het niveau van het onderwijs te verhogen? Hoe kunnen zij goede bedoelingen omzetten in concrete daden? Is ons politieke systeem daartoe nog in staat?

Uittenbogaard kreeg vrije toegang tot het parlement en volgt debatten, moties en amendementen. Hij spreekt ook politici. Hoe kijkt een leraar naar het parlementaire handwerk? En hoe werkt de politieke praktijk door in zijn lokaal? Tussen klas en Kamer is een even openhartig als ontwapenend verslag, dat eindigt met een aantal concrete aanbevelingen.


Over de auteur

Pieter Uittenbogaard

Pieter Uittenbogaard (1979) studeerde economie en rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is leraar sinds 2004. Hij wil leerlingen ‘wereldwijs’ maken en hen behoeden voor desinformatie. Zonder schroom schrijft hij zijn eigen salaris op het schoolbord. Tot zijn verrassing werd hij in oktober 2023 op voorspraak van een oud-leerling verkozen tot ‘Leraar …

Meer over deze auteur