ISBN:
9789460034510 (ebook)
Aantal pagina's:
240
Uitgever:
Balans
Verschijningsdatum:
03/11/2004

Weinig aspecten van het christendom hebben onze cultuur zozeer gestempeld als zijn ordening van de tijd, zijn kalender van feesten en bijzondere dagen. De zondag, voor christenen vanouds een uitzonderlijke dag, is nog altijd voor velen anders dan andere dagen. De christelijke feesten – Kerstmis, Pasen en Pinksteren voorop – bepalen het ritme van het jaar, ook buiten de kerk. Dierendag en Sinterklaas: oorspronkelijk zijn het christelijke heiligendagen.

Wat is de achtergrond en betekenis van die feesten en bijzondere dagen? De bekendheid daarmee neemt af. Ook sommige christenen lijken er moeite mee te hebben om aan te geven wat bijvoorbeeld Pinksteren betekent of hemelvaartsdag.

Marius van Leeuwen beschrijft het ontstaan, de geschiedenis en de betekenis van de christelijke feesten. Hij gaat in op antropologische, bijbelse en theologische achtergronden, maar ook op de wijze waarop men die feesten tegenwoordig in verschillende christelijke tradities viert.


Over de auteur

Marius van Leeuwen

Marius van Leeuwen (1947) studeerde theologie in Leiden. Hij is sinds 1993 remonstrants kerkelijk hoogleraar bij de faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Meer over deze auteur