ISBN:
9789460033728 (hardcover)
Aantal pagina's:
160
Uitgever:
Balans
Verschijningsdatum:
27/10/2011

Erasmus was een zeer productief man, maar zijn Lof der Zotheid (eerste druk: Parijs 1511) zou verreweg het populairst worden. Het
boekje hekelt vele dwaasheden, vooral die op kerkelijk terrein. De ironie wil dat de Lof door veel Erasmuskenners tegenwoordig primair als een religieus werk gezien wordt, waarbij het accent vaak valt op het bijna mystieke slot.

Hoe verging het de Lof in Nederland? Daar is veel over te vertellen. Neem bijvoorbeeld de drie zeventiende-eeuwse bewerkingen in dichtvorm, of een op de Lof geïnspireerd werkje van een achttiende-eeuwse atheïstische majoor. Geïllustreerde uitgaven vormen een hoofdstuk apart: van de bekende Holbein-illustraties werden er soms enkele weggelaten of gekuist. Wijze dwaasheid laat de lezer kennismaken met vijf eeuwen bewonderaars en bestrijders, met vertalingen en bewerkingen van dit onverwoestbare boegbeeld van de Nederlandse en Europese
cultuurgeschiedenis.