Nieuws

Daniela Hooghiemstra onderzoekt Carlistische strijd om Spaanse troon familie Van Bourbon Parma en prinses Irene

  • 20 september 2018
  • 0m

Historica Daniela Hooghiemstra gaat onderzoek doen naar de pogingen van Carlos Hugo van Bourbon Parma en diens vader, Xavier, om vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw in naam van het Carlisme de Spaanse troon te veroveren.

Carlos Hugo werd in de jaren zestig in Nederland bekend door zijn huwelijk met prinses Irene. Om met hem te kunnen trouwen, bekeerde zij zich tot het katholicisme en deed ze afstand van haar rechten op de Nederlandse troon.

Het Carlisme, aanvankelijk een katholieke, traditionalistische beweging die opkwam voor de rechten van de Spaanse regio’s, kreeg onder leiding van Carlos Hugo en Irene vanaf de jaren zestig een meer progressief karakter, met nadruk op zelfbestuur en vrouwenemancipatie. Daardoor ontstond een conflict met dictator Franco.

Gebruik makend van bronnen in Nederland en in Spanje, wil Hooghiemstra onderzoeken wat Xavier, Carlos Hugo en Irene in Spanje nastreefden, en hoe erfelijke rechten en modern politiek idealisme zich daarbij tot elkaar verhielden.

Daniela Hooghiemstra (1967) is historica en schrijft voor de Volkskrant. Eerder publiceerde ze samen met Dorine Hermans over het Nederlandse hofleven. In 2013 promoveerde zij op de biografie van Kees Boeke, De geest in dit huis is liefderijk. In 2017 verscheen haar roman, Wat echt is.

Het boek zal in het najaar van 2020 bij Uitgeverij Balans verschijnen.

foto: George Stevens


Leesfragment

Leesfragment Sodoma

Proloog

‘Hij is lid van de parochie,’ fluisterde de prelaat samenzweerderig in mijn oor.

De eerste die deze code in mijn bijzijn gebruikte, was een aartsbisschop van de Romeinse curie.

‘Hij is heel praktiserend. Hij is van de parochie,’ benadrukte hij met gedempte stem toen hij het had over de levensstijl van een beroemde kardinaal …

Lees verder