Nieuws

Nieuw blog van Willem Meiners: Amerika’s Adam en Eva

  • 8 april 2019
  • 1m

Mensen vinden het vaak leuk als ik al die Amerikaanse celebrities van Nederlandse herkomst opsom. Maar filmsterren maken het landschap niet Hollands. Als je wilt weten waar dat zijn oorsprong heeft, moet je terug naar de dagen waarin de Hollanders de eerste steen kwamen leggen.

In de Gouden Eeuw was Nederland een wereldmacht die beschikte over unieke kennis van infrastructuur, transport, distributie, informatie, de schilderkunst en het gezond voeden van burgers. Niemand kon daaraan tippen en precies deze deskundigheden brachten de eerste negenduizend Hollandse emigranten mee naar Amerika.

Voor een goed begrip van wat dat betekent, negenduizend mannen en vrouwen uit Nederland: in 1624 zaten op de allereerste boot de net-getrouwde ouders van wat weldra Amerika’s allereerste immigrantenbaby zou worden. Het echtpaar Joris en Kaatje Rapalje staat bij historici bekend als Amerika’s Adam en Eva. Ze kregen elf kinderen. Hun oudste kind, Sarah, had er vijftien en alles bij elkaar opgeteld resulteerde dat mettertijd in ruim één miljoen nakomelingen. Eén echtpaar. Reken maar uit.

Dankzij al die miljoenen Dutch Americans die trouw bleven aan waar ze van oudsher experts in waren, vind je tegenwoordig de Dutch touch vooral terug in diezelfde sectoren van transport, distributie, informatie, voeding en (film)kunst. Vrachtwagens, vliegtuigen, uitgevers, supermarkten. Boekwinkels (Barnes & Noble; Noble kwam uit Utrecht), Boeing (George Westervelt, Anthonie Fokker), Rockefeller (moeder Laura Spelman) en Hollywood. Humphrey Bogart, Michael Douglas zijn allebei rechtstreekse nazaten van opa en oma Rapalje.

Amerika is oranje. Very oranje.

Willem Meiners woont sinds 1991 in Amerika. Hij bereisde alle 50 staten en ontdekte dat Amerika op dit moment Nederlandser is dan ooit tevoren. In De Dutch Touch vertelt hij het onwaarschijnlijke en grotendeels onbekende succesverhaal van Nederland in Amerika. Geen geschiedenisboek of feitenverhandeling, maar met humor en kennis van zaken neemt Meiners ons mee door een nieuwe ontdekking van Amerika. Of Nederland. Het is maar hoe u het bekijkt…

Foto: De kinderen Rapalje, 1768, John Durand, New York Historical Society (4 nakomelingen van Joris Jansen Rapalje)