Flip Maarschalkerweerd

Flip Maarschalkerweerd (1953) is historicus en was van 2003 tot 2019 directeur van het Koninklijk Huisarchief en de Koninklijke Verzamelingen, waar hij onder meer de vertrouwelijke archieven van prins Bernhard inventariseerde. Eerder was hij rijksarchivaris in Limburg en gemeentearchivaris van Amersfoort.

Foto @Bob Bronshoff


Biografie
Flip Maarschalkerweerd

Flip Maarschalkerweerd (1953) is historicus en was van 2003 tot 2019 directeur van het Koninklijk Huisarchief en de Koninklijke Verzamelingen, waar hij onder meer de vertrouwelijke archieven van prins Bernhard inventariseerde. Eerder was hij rijksarchivaris in Limburg en gemeentearchivaris van Amersfoort.

Foto @Bob Bronshoff