ISBN:
9789463823272 (ebook) 9789463822923 (paperback)
Aantal pagina's:
463
Uitgever:
Balans
Verschijnt:
04/10/2023

Mei 1940. Met de vlucht van de koninklijke familie naar Engeland verdwijnt het kloppende hart uit de paleizen van de Oranjes. Verweesd en zonder instructies blijven de hofhouding en het personeel achter. Ingeklemd tussen angst voor de bezetter en loyaliteit aan de verdwenen ‘principalen’ vragen ze zich af of dit het einde van hun werk betekent. Zouden de Duitsers de paleizen bezetten en er de hakenkruisvlag hijsen?

Als Seyss-Inquart de Oranje-eigendommen onteigent om te verkopen en Mussert daar ook op begint te azen, komt een even geraffineerd als heimelijk spel op gang om paleizen en hun kostbare inrichting, kunstcollecties, koetsen, archieven en wat al niet meer voor het vaderland te behouden. Zelfs de Duitse liquidator zal oogluikend toekijken hoe achterblijvers in en buiten de paleizen zich hiervoor inspannen.

Voor het Hof is het belangrijkste dat Wilhelmina bij terugkeer alles aantreft zoals zij het had achtergelaten. Maar wat na vijf lange jaren de mooiste dag sinds 10 mei 1940 had moeten zijn, pakt voor vele achterblijvers toch anders uit dan gedroomd, zo laat Flip Maarschalkerweerd zien in deze uiterst boeiende reconstructie van een vergeten en pijnlijk hoofdstuk uit de geschiedenis van het Koninklijk Huis.


"Fascinerend en onthullend."

- Den Haag Centraal

"Een zeer geslaagd boek "

- Trouw

"De achterblijvers geeft goed inzicht in de grote toewijding waarmee het hofpersoneel de vorstelijke bezittingen probeerden te beschermen en te behouden."

- Nederlands Dagblad

"We mogen de auteur dankbaar zijn dat hij deze episode aan de openbaarheid prijs wilde geven."

- Friesch Dagblad

"Een heel boeiend boek."

- Maarten 't Hart

Over de auteur

Flip Maarschalkerweerd

Flip Maarschalkerweerd (1953) is historicus en was van 2003 tot 2019 directeur van het Koninklijk Huisarchief en de Koninklijke Verzamelingen, waar hij onder meer de vertrouwelijke archieven van prins Bernhard inventariseerde. Eerder was hij rijksarchivaris in Limburg en gemeentearchivaris van Amersfoort.

Foto @Bob Bronshoff

Meer over deze auteur