ISBN:
9789463822534 (ebook) 9789463822060 (paperback)
Aantal pagina's:
288
Uitgever:
Balans
Verschijningsdatum:
30/08/2022

Albertine Agnes (1634-1696) was een van de opmerkelijkste vrouwen uit de Nederlandse zeventiende eeuw. Als prinses van Oranje werd ze, na de dood van haar man, de eerste vrouw die in de Republiek optrad als regentes van Friesland, Groningen en Drenthe. Een vrouw die politiek ingrijpt, was ongekend in die tijd. Zij wist op spectaculaire wijze met inzet van de waterlinie het Noorden te behoeden voor een inval van de oorlogszuchtige bisschop van M√ľnster.

Albertine Agnes hield stand in een periode waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van alle kanten werd aangevallen, en ook Friesland onbestuurbaar dreigde te worden. Ze wist via machtspolitiek haar positie te verstevigen: van voogdes over haar zoon tot regentes, die Friesland eigenhandig regeerde en het stadhouderschap zelfs erfelijk maakte.

Niet alleen bestuurde Albertine Agnes het Noorden, zij stond de militaire bevelhebbers terzijde, ondernam verschillende bouwprojecten en trad op als mecenas van kunstenaars. Nooit eerder is het verhaal geschreven van deze prinses van Oranje, die de Hollandse familietak Oranje-Nassau verbond met de Friese tak Nassau-Dietz, wier invloed van het leven in Friesland zo groot is geweest. Met De vrouw die Friesland redde weet Sunny Jansen de fascinerende levensgeschiedenis van deze onbekende prinses van Oranje in de rumoerige zeventiende eeuw op meeslepende wijze aan de vergetelheid te ontrukken.


"Sunny Jansen heeft een vlotte pen, leest als een spannend verhaal... Leerzaam boek."

- Friesch Dagblad

"Sunny Jansen een helder en overzichtelijk beeld van het leven van Albertine Agnes: een zelfbewuste vrouw, die Friesland eigenhandig regeerde, het stadhouderschap erfelijk maakte en de Oranjedynastie redde."

- Stichting Rampjaarherdenking