ISBN:
9789460033759 (hardcover)
Aantal pagina's:
64
Uitgever:
Balans
Verschijningsdatum:
04/11/2011

Christenen hebben altijd geloofd dat de Joden ooit het door God verkoren volk waren. Maar met de komst van Jezus Christus zou die verkiezing zijn overgegaan op de Christenheid. Zo verdeelde de uitverkorenheid door God de mensen en leidde tot verachting, die zich vele eeuwen op allerlei wijzen heeft geuit. Dieptepunt was de poging tot uitroeiing van de Joden door de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Ontwaakt uit de verschrikkingen van toen zoekt de Kerk nu verbondenheid met het Jodendom.


Over de auteur

Antoine Bodar

Antoine Bodar studeerde geschiedenis, literatuurwetenschap, filosofie en theologie. Vanaf 1998 woont en werkt hij als priester in Rome. Sedert juli 2006 is Bodar bijzonder hoogleraar met als leeropdracht christendom, cultuur en media aan de Universiteit van Tilburg. Eerder publiceerde hij bij Balans Gezellin van de stilte en Eeuwigh gaat voor oogenblick.

© Foto: Cees den …

Meer over deze auteur