ISBN:
9789463822237 (ebook) 9789463822107 (hardcover)
Aantal pagina's:
380
Uitgever:
Balans

Rainer Maria Rilke, een van de belangrijkste lyrische dichters in de Duitse taal, is bijna honderd jaar na zijn dood nog altijd een veelgelezen dichter en schrijver. Zelf noemde hij zijn brieven ‘het testament van mijn hele bestaan in verleden en toekomst’. Ze hebben honderdduizenden lezers over de hele wereld gefascineerd. Rilke hield zich sterk bezig met de thema’s die telkens weer actueel zijn: liefde, kunst, religie, reizen en ontheemd zijn in een snel veranderende wereld.

In de loop van de jaren is Rilkes werk voor veel mensen een raadgever geworden. De dichter ziet vooral in de kunst een grote troost, en hij weet degenen aan wie hij zijn brieven schrijft – vrienden en vriendinnen, mensen die advies bij hem zochten – nieuwe moed te geven. Subtiel, meevoelend, erudiet, soms duister en ingewikkeld: de brieven van Rilke lijken uit een wereld te komen die niet meer bestaat. En toch vinden ze nog altijd hun weg naar de lezer. En, zoals Jean Pierre Rawie schrijft: ze zijn ‘de beste en meest beknopte inleiding tot de levensbeschouwing, de gedachtewereld en het werk van Rainer Maria Rilke.’

In deze nieuwe uitgave zijn de eerder verschenen bundels Brieven aan een jonge dichter, Brieven aan Benvenuta, Brieven aan een jonge vrouw, Brieven over God en Brieven aan Merline samengebracht.


"Zoals Rilke in de briefwisseling literair advies koppelt aan inzichten over de verhoudingen tussen leven en kunst, is het moeilijk voor te stellen dat hij aan het begin van die correspondentie pas 27 jaar is geworden. [...] Het zijn woorden die na meer dan 100 jaar nog steeds grote weerklank vinden."

- Tertio

"In Rilkes brieven vind je schitterende overdenkingen en malle passages. [...] Hij is op op een lichte manier beeldend over het diep-ernstige."

- NRC Handelsblad

Over de auteur

Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke (Praag 1875 – Val-Mont 1926) is een van de belangrijkste lyrische dichters in de Duitse taal. Daarnaast schreef hij verhalen, een roman, opstellen over kunst en cultuur en maakte literaire vertalingen, onder andere uit het Frans. Zijn omvangrijke briefwisseling vormt een belangrijk onderdeel van zijn nalatenschap.

Meer over deze auteur