Pieter Tops

Pieter Tops (1956) is bijzonder hoogleraar Ondermijningsstudies aan de Universiteit Leiden, directeur van de stichting Maatschappij en Veiligheid en lector aan de Politieacademie. Samen met Jan Tromp schreef hij de bestseller De achterkant van Nederland en ook publiceerde hij in 2018 Een ongetemde buurt.