ISBN:
9789463820554 (ebook) 9789463820547 (paperback)
Aantal pagina's:
208
Uitgever:
Balans
Verschijningsdatum:
09/11/2019

Herman Wijffels is bekend als ‘de beste premier die Nederland nooit heeft gehad’. Hij was econoom, CDA-politicus, bestuurder (van de Wereldbank, de SER) en bankier: achttien jaar zat hij in het bestuur van de Rabobank, waarvan dertien jaar als president-directeur. Al die tijd hield hij zich intensief bezig met de grote vraag van deze tijd: de toekomst van de aarde. Het is het belangrijkste onderwerp dat er te bedenken valt: als de aarde is uitgeput, houdt alles op. 

Hoe zorgen we dat de aarde leefbaar blijft? Moet er meer Europese samenwerking komen? Wat te doen tegen oprukkend populisme? Heeft Nederland niet veel te veel politieke partijen? In De gulden snede ontvouwt Wijffels in gesprek met Wilma de Rek zijn verrassende en fascinerende visie op de toekomst op het gebied van ecologie, economie en politiek. 

In die visie hebben tot nu, en vooral sinds de industriële revoluties, de ‘masculiene’, veroverende krachten de overhand gehad. Dat heeft geleid tot een gigantische stijging van de materiële welvaart, maar ook tot verwoesting van de aarde. De mensheid is toe aan een nieuwe fase in haar ontwikkeling, waarin de ‘feminiene’, conserverende en verzorgende krachten ruim baan moeten krijgen. Zonder strijd zal het niet gaan, vertelt Wijffels in dit even inzichtrijke als boeiende boek, maar hoopvol is hij ook: in tegenstelling tot wat velen misschien denken, ligt de betere samenleving voor het grijpen.

 

Lees hier alvast een fragment uit het boek.

 

In de media

Interview met Herman Wijffels in Christen Democratische Verkenningen door Marc Janssens: ‘Nu is het CDA aan zet.’ Winter 2019.

De gulden snede besproken in Het Friesch Dagblad: ‘Voorvechter voor een betere toekomst.’ 30 november 2019.

In gesprek over maatschappelijke onvrede en de roep om verandering met vakbondshistoricus Sjaak van der Velden, oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer en oud-SCP-directeur Paul Schnabel in De Telegraaf,  door Martin Visser, 9 november 2019.

Interview in Trouw door Jelle Brandsma op 12 november 2019: ‘Wijffels heeft grote moeite met rechtse koers van CDA maar voelt het tij keren.’


Over de auteur

Wilma de Rek

Wilma de Rek (1963) is chef Boeken bij de Volkskrant. Ze publiceerde eerder onder andere Stand-up filosoof, Encyclopedie der Nederlanden (met Bert Wagendorp), Van Big bang tot burn-out en Leef als een beest (met Witte Hoogendijk).

Meer over deze auteur